Styrelsen

 
 
Ordförande 
Zelina Olesen
Längjum Ödegården 2
534 91 Vara
0738-471272
zelina_olesen@hotmail.com

Sammankallande: Avel och hälsa

Vice ordförande
Monica Anderson
rainstone@hotmail.se
Avelsfrågor
 
 
Kassör 
Christian Björk
pallevanten@hotmail.com
Sammankallande: jakt och viltspår
 

Sekreterare
Linda Thulin
Ryda Godegården 1
534 96 Vara 
0738-069226
lindathulin20@gmail.com
Sammankallande: PR/hemsida/facebook
 

Ledamot
Helena Ljungberg
helena.ljungberg@outlook.com
 
Suppelanter
Anna Ericsson
anna.ericsson11.ae@gmail.com 
 
Louise Johansson 
louisejohansson1989@live.se