Bildandemöte

Missa inte vårt bildandemöte/årsmöte. På detta möte har du som Grand ägare möjlighet att påverka klubbens forstsatta arbete samt välja den styrelse som ska sitta till nästa årsmöte som kommer att hållas i mars 2016.

Mötet kommer att äga rum på Åby Prästgård straxt utanför Ödeshög. Det kommer att bjudas på enklare förtäring. Förutom att ha möte kommer vi försöka få tid till trevlig samvaro. Zelina Olesen kommer att ge råd runt trimning och pälsvård. Vi kommer även att titta på hur man går till väga om man vill starta på drevprov eller viltspårprov.

                                                                               VÄLKOMNA!