Jaga med din Grand

På grund av att vi inte har fått tag på mark att använda för "Jaga med din Grand" så har den tyvärr inte blivit av under jaktsäsongen 2016/2017. Vi fortsätter givetvis leta mark och har förhoppning om att ha "Jaga med din Grand till hösten"! Vi återkommer!